BADANIE

OUTDOOR TRACK

Outdoor Track to innowacyjny projekt badawczy Instytutu Badań Outdooru w Polsce. Projekt jest podstawą badania rynku reklamy zewnętrznej. Jego głównym celem jest kompleksowe zbadanie widowni outdooru na bazie wskaźników stosowanych w mediach – liczby kontaktów, częstotliwości kontaktów oraz zasięgu kampanii w grupach docelowych i innych danych opisujących mobilność społeczności.

Badanie Outdoor Track prowadzone jest przez najlepszych ekspertów rynkowych w swoich dziedzinach w Polsce i Europie. IBO zaangażował siedmiu partnerów i wykonawców, czerpiąc z najbardziej zaawansowanych technologii i standardów badawczych na świecie. Projekt realizowany jest zgodnie z wytycznymi Global Guidelines, które powstało na zlecenie ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

Image
Image

Badanie polega na pomiarze widowni outdooru w danej aglomeracji na bazie powszechnie stosowanych w mediach wskaźników. Widownia badana jest na podstawie trzech nałożonych na siebie zmiennych: natężenia ruchu, travel survey oraz IMS.

Projekt badawczy Outdoor Track w pełni przystosował europejskie rozwiązania do polskiej specyfiki rynku outdooru. Do realizacji projektu zostali zaangażowani światowej klasy partnerzy i wykonawcy (IPSOS, Millward Brown, Biuro Inżynierii Transportu, MGE Data, Route (UK), Navteq oraz Red Research), zapewniając na każdym etapie realizacji procesu badawczego wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie badań i technologii.

BADANIE

ATLAS

Które reklamy przyciągają Twój wzrok podczas jazdy samochodem? Czy krótkie chwile, podczas których spoglądasz na reklamy w trakcie jazdy, przekładają się na lepszą rozpoznawalność produktów? Badanie Atlas, które przeprowadziliśmy w 2013 roku we współpracy z instytutem badawczym Millward Brown, miało na celu sprawdzenie skuteczności reklamy outdoorowej wśród kierowców.

Zastosowaliśmy nowoczesny symulator jazdy, umożliwiając uczestnikom zachowanie się jak w rzeczywistych warunkach drogowych podczas prowadzenia samochodu. Symulator był wyposażony w eye-tracker, urządzenie śledzące ruchy gałek ocznych oraz elementy trasy, na które kierowcy zwracali uwagę. Choć eye-trackery zazwyczaj stosuje się w badaniach z udziałem maksymalnie 30 osób, w przypadku projektu Atlas wykonano aż 240 pomiarów, co pozwoliło na uzyskanie szerokich i reprezentatywnych danych.

Image
Image

Czego się dowiedzieliśmy:

Najwyższą skutecznością odznaczają się nośniki 12 x 3 oraz 6 x 3 – są one najczęściej zauważane i przyciągają wzrok kierowcy na najdłuższy czas.

W miejscach o dużym clutterze reklamowym nośnikiem najbardziej przyciągającym uwagę był Super Scroll.

Średni czas obserwacji nośnika w clutterze był nieco niższy niż pojedynczego nośnika w polu widzenia.

Łączny czas obserwacji jest wyraźnie dłuższy, dzięki czemu znacząco wzrasta szansa zauważenia przekazu.

BADANIE

PLAKAT-IMPAKT-TEST

Plakat Impact Test to badanie kwestionariuszowe, które pozwala ocenić skuteczność kampanii reklamowych. Badanie przeprowadzane jest raz w miesiącu przez Mareco Polska, zgodnie z metodologią opracowaną wspólnie z Gallup Institute.

Próba obejmuje 1000 osób w wieku od 15 do 65 lat, zamieszkujących 10 największych aglomeracji w Polsce. Wyniki są reprezentatywne dla ogółu mieszkańców tych miast i dostarczają informacji na temat rozpoznawalności kampanii reklamowych.

Image
Image

Najważniejsze mierzone wskaźniki to:

Recall
Spontaniczna znajomość reklamy przed pokazaniem zdjęcia.

Impact
Odsetek osób, które prawidłowo zapamiętały treść reklamy.

Recognition
Odsetek osób które rozpoznały reklamę po pokazaniu zdjęcia kreacji.

Czy Twoja kampania przykuła uwagę? Ile osób ją dostrzegło? A ile zapamiętało jej przekaz? Dowiesz się tego z Plakat Impact Test.

COPYRIGHT © 2024 STRÖER Polska Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED. LAST REVISED 1/7/2024